Android Studio 'tools.jar' file hatası alıyorum

1 beğenilme 0 beğenilmeme
408 kez görüntülendi
8, Mayıs, 2014 Bilgi Teknolojileri kategorisinde admin Araştırmacı (8,340 puan) tarafından soruldu
Aşağıdaki şekilde  hata alıyorum, ubuntu  kullanıyorum.

Android Studio 'tools.jar' file is not present in classpath  

Nasıl çözebilirim ?
    

2 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme
8, Mayıs, 2014 admin Araştırmacı (8,340 puan) tarafından cevaplandı

Temiz bir çözüm için aşağıdaki adımları takip edin.  Hızlı bir çözüm için sadece 2 no'lu  adımı uygulayabilirsiniz.

 

1- JDK kurulumu kontrol edin  # dpkg --list | grep -i jdk

2- JDK kurulu değilse, ki bu hatayı aldığınıza  göre  değil,
    # sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
    # sudo apt-get update && sudo apt-get install oracle-jdk7-installer

3- Alternatifleri görelim
  # update-alternatives --display java

4- Versiyonu kontrol edelim,  # java -version   // kuruldu  ise  aşağıdaki gibi bir ekran gelir.

ah@ah:~$ java -version   
java version "1.7.0_55"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_55-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.55-b03, mixed mode)
 
5- Compiler kurulumu kontrol edelim
#javac -version
ah@ah:~$ javac -version
javac 1.7.0_55
 
6- /etc/environment  dosyasına  java path i ekleyelim. 
# sudo pico /etc/environment   // dosyanın sonuna ekleyeceğiz.
 
7- # sudo apt-get remove oracle-jdk-installer   //  installer dosyasını  silebiliriz.
 

 

0 beğenilme 0 beğenilmeme
12, Mayıs, 2014 misafir tarafından cevaplandı

/etc/environment  dosyasına  java path i ekleyelim. kısmında path belirtilmemiş. Java path aşağıdadır.

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-oracle

En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...
...