1 beğenilme 0 beğenilmeme
409 kez görüntülendi
Bilgi Teknolojileri kategorisinde Araştırmacı (8.3k puan) tarafından soruldu
Aşağıdaki şekilde  hata alıyorum, ubuntu  kullanıyorum.

Android Studio 'tools.jar' file is not present in classpath  

Nasıl çözebilirim ?
    

2 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme
Araştırmacı (8.3k puan) tarafından cevaplandı

Temiz bir çözüm için aşağıdaki adımları takip edin.  Hızlı bir çözüm için sadece 2 no'lu  adımı uygulayabilirsiniz.

 

1- JDK kurulumu kontrol edin  # dpkg --list | grep -i jdk

2- JDK kurulu değilse, ki bu hatayı aldığınıza  göre  değil,
    # sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
    # sudo apt-get update && sudo apt-get install oracle-jdk7-installer

3- Alternatifleri görelim
  # update-alternatives --display java

4- Versiyonu kontrol edelim,  # java -version   // kuruldu  ise  aşağıdaki gibi bir ekran gelir.

ah@ah:~$ java -version   
java version "1.7.0_55"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_55-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.55-b03, mixed mode)
 
5- Compiler kurulumu kontrol edelim
#javac -version
ah@ah:~$ javac -version
javac 1.7.0_55
 
6- /etc/environment  dosyasına  java path i ekleyelim. 
# sudo pico /etc/environment   // dosyanın sonuna ekleyeceğiz.
 
7- # sudo apt-get remove oracle-jdk-installer   //  installer dosyasını  silebiliriz.
 

 

0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından cevaplandı

/etc/environment  dosyasına  java path i ekleyelim. kısmında path belirtilmemiş. Java path aşağıdadır.

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-oracle

En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Kategoriler

...