2 like 0 dislike
200 views
in Bilgi Teknolojileri by

Şu şekilde  uyarı alıyorum;

Yeni XAMPP güvenlik konsepti: ...

1 Answer

0 like 0 dislike
by

Kurulumdan sonra, 

#  sudo pico /opt/lampp/etc/extra/httpd-xampp.conf 

dosyasını açın ve aşağıdaki iki bölümü kontrol edin. Bu bölümlerin son hali alttaki gibi olmalıdır.

1- 

# since XAMPP 1.4.3
<Directory "/opt/lampp/phpmyadmin">
    AllowOverride AuthConfig Limit
    Order allow,deny
    Allow from all
    Require all granted
</Directory>
 
2-
#
# New XAMPP security concept
#
<LocationMatch "^/(?i:(?:xampp|security|licenses|phpmyadmin|webalizer|server-status|server-info))">
        Order deny,allow
        Allow from all
        ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
</LocationMatch>
 
 
 
Daha sonra dosyayı kaydedip çıkın ve xampp yeniden başlatın.
 
#  sudo /opt/lampp/xampp restart
 
 
En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...