2 like 0 dislike
33 views
in Bilgi Teknolojileri by
AngularJS için en uygun folder structure nasıl olmalıdır ?

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

En iyisi bir html alanının kendi içinde klasörlenmesidir. Böyle bir değişiklik yapacağınızda tüm tree'yi dolaşacağınıza, ilgili folder içinde controller ve view sayfalarını bulabilirsiniz.
 

app/
----- shared/  // ortak komponentler
---------- sidebar/
--------------- sidebarDirective.js
--------------- sidebarView.html
---------- article/
--------------- articleDirective.js
--------------- articleView.html
----- components/  //her component küçük bir angularjs app gibidir
---------- home/
--------------- homeController.js
--------------- homeService.js
--------------- homeView.html
---------- blog/
--------------- blogController.js
--------------- blogService.js
--------------- blogView.html
----- app.module.js
----- app.routes.js
assets/
----- img/   // Image ve iconlar
----- css/   // Tüm css ve türevi dosyalar burada
----- js/    // Diğer script dosyalarınız
----- libs/   // Third-party kütüphaneler jQuery, Moment vb.
index.html
...