2 like 0 dislike
14 views
in Ruby by
Backend : Rails + Devise
Mobile : Ionics

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Errors;

1-  TypeError: Cannot read property 'error' of null

Bu hatanın iki sebebi olabilir. Geri dönüş null olduğunda göre;

a) Rails server  çalışmıyordur #rails s

b) JSON error yanlış tanımlanmış olabilir, kontrol ediniz

c) Rails server çalışıyordu, ionic tarafı doğrudur, fakat application.rb dosyasında dönüş tipleri belirtilmemiş olabilir. Bunu düzenlemek isterseniz aşağıdaki bloğu application.rb dosyasına ekleyiniz.

config.middleware.insert_before 0, "Rack::Cors" do
  allow do
    origins '*'
    resource '*', :headers => :any, :methods => [:get, :put, :delete, :post, :options]
  end
end

 

Bir de Gemfile'da aşağıdaki satırı kontrol ediniz;

gem 'rack-cors', :require => 'rack/cors'

 

En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...