2 like 0 dislike
4 views
in Bilgi Teknolojileri by
Cluster create etmek için örnek koda ihtiyacım var.

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
// VcClusterConfigSpecEx
// VcClusterDasConfigInfo
// VcClusterFailoverLevelAdmissionControlPolicy,
// VcClusterDrsConfigInfo
// VcClusterDpmConfigInfo
// VcDpmBehavior
// VcVsanClusterConfigInfo
// VcVsanClusterConfigInfoHostDefaultInfo

var clusterConfigSpec = new VcClusterConfigSpecEx();
clusterConfigSpec.dasConfig = new VcClusterDasConfigInfo();
clusterConfigSpec.dasConfig.enabled = haEnabled;
clusterConfigSpec.dasConfig.admissionControlPolicy = new VcClusterFailoverLevelAdmissionControlPolicy();
clusterConfigSpec.dasConfig.admissionControlPolicy.failoverLevel = 2;
clusterConfigSpec.drsConfig = new VcClusterDrsConfigInfo();
clusterConfigSpec.drsConfig.enabled = drsEnabled;
clusterConfigSpec.dpmConfig = new VcClusterDpmConfigInfo();
clusterConfigSpec.dpmConfig.defaultDpmBehavior = VcDpmBehavior.automated;
if (vsanEnabled) {
    clusterConfigSpec.vsanConfig = new VcVsanClusterConfigInfo()
    clusterConfigSpec.vsanConfig.enabled = vsanEnabled
    clusterConfigSpec.vsanConfig.defaultConfig =  new VcVsanClusterConfigInfoHostDefaultInfo() ;
    clusterConfigSpec.vsanConfig.defaultConfig.autoClaimStorage = vsanAutoClaimStorage
}
cluster = folder.createClusterEx(name, clusterConfigSpec);
if (cluster == null) {
    throw "ReferenceError: Cannot create a cluster for an unknown reason.";
}
En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...