2 like 0 dislike
13 views
in Bilgi Teknolojileri by
workflow input output ve types kavramları

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
INPUT
Runtime esnasında kullanıcı tarafından tanımlanan verilerdir.
1- Workflow çalışırken değiştirilemezler.
2- Inputlar workflow için output olarak assign edilemez.
3- Move yapılarak attribute e çevrilebilirler.

OUTPUT
Workflow için output olarak işaretlenen parametreler workflow akışı tamamlandıktan sonra diğer elemanlar
tarafından ulaşılabilir.
1- Move yapılarak attribute e çevrilebilirler.

TYPES
any : Farklı içerikler saklanabilir. İhtiyacınız yoksa kullanmayınız, hata oluştuğunda handle etmesi zor olabilir.
boolean : true ya da false olabilir.
credential : username ve password verisi tutulur. Password şifrelenir.
date: Javascript formatında tarih bilgisi tutulur.
number : Sayılar tutular. Orchestrator üzerinde tüm sayısal değerler float olarak tutulur.
secure string : * işareti ile gösterilir.
encrypted string : Veri hem gizlenir hem de şifrelenir.
string : tüm karakterler saklanabilir.
null : Gerçek bir tip değildir, olmayan bir veri değişken için dönen değerdir. Yani referansı olsa bile, içeriği olmayan değişkenleri belirtir.

Bunun dışında  her plugin tipi kendi ön adı ile gösterilir.
VC: prefix i vCENTER plugin içinden bir tip çağrıldığını gösterir.
SSH: prefix'i SSH plugin içinden bir tip çağrıldığını gösterir.

Javascript type tanımlama;
var variable name= new var_type;
var myString=new String();
En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...