1 like 0 dislike
28 views
in Bilgi Teknolojileri by
Orchestrator ile scp workflow'unu kullanmak istediğimde aşağıdaki şekilde hata alıyorum.

[2016-05-11 11:59:24.780] [E] Error in (Workflow:SCP put command / SCP Put file (item3)#4) Permission denied on file '/home/depo/myfile' , read not allowed
[2016-05-11 11:59:24.811] [E] Workfow execution stack:
***
item: 'SCP put command/item3', state: 'failed', business state: 'null', exception: 'Permission denied on file '/home/depo/myfile' , read not allowed (Workflow:SCP put command / SCP Put file (item3)#4)'
workflow: 'SCP put command' (90808080808080808080808080808080CD8080800120523434428525559a3425f)
|  'attribute': name=error type=string value=
|  'attribute': name=cmdResult type=number value=__NULL__
|  'attribute': name=errorMessage type=string value=
|  'input': name=hostName type=string value=10.10.10.40
|  'input': name=port type=number value=22.0
|  'input': name=username type=string value=myname
|  'input': name=password type=SecureString value=__NULL__
|  'input': name=localFile type=Path value=/home/d/myfile
|  'input': name=remoteFile type=Path value=/home/a/
|  'no outputs'
*** End of execution stack.

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Öncelikle 7.0 için aşağıdaki şekilde kontrolünüzü yapınız. Farklı versiyonlarda klasör yolları değişebilir.

1-

# cd /var/lib/vco/app-server/conf

# vi vmo.properties   ile dosyayı açın ve aşağıdaki kırmızı satır yoksa ekleyin, varsa true yapın.


#Tue Mar 01 07:46:18 UTC 2016
database.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
......
com.vmware.o11n.log-events-expiration-days=15
com.vmware.js.allow-local-process=true

2- Daha sonra klasör izinlerinin verilebilmesi için aşağıdaki dosyayı açın ve;

# vi js-io-rights.conf 

-rwx /
+rwx /var/run/vco/
-rwx /etc/vco/app-server/security/
+rx /etc/vco/
+rx /var/log/vco/
+rwx /ah

gibi düzenleyin. /ah klasörü kökte  bulunan ve dosyalarımı bulunduracağım klasörün adıdır. 

En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...