1 like 0 dislike
10 views
in Ruby by anonymous Bilge (165k points)
json gem yüklenmiyor, hata veriyor.

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
# rvm get stable ; rvm reload ;  rvm list
#  rvm use --default ruby-2.3.1
# gem update
# gem install bundler -v '= 1.5.1'
# bundle install
# bundle update
# gem install execjs
# sudo apt-get install nodejs

Gemfile içindeki rails versiyonunu yükseltin ve tekrar deneyin.
...