1 like 0 dislike
10 views
in Ruby by
Ruby mechanize remove all whitespaces from string

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

strip fonksiyonu sadece ASCII boşlukları kaldırır. Unicode boşlukları kaldırmanız için aşağıdaki iki yöntemi kullanabilirsiniz. gsub fonksiyonu bildiğiniz gibi string içinden belirtilen kısımları çıkarmanızı sağlar.

sample_str.gsub(/\u00a0/, '')

sample_str.gsub(/[[:space:]]/, '')
sample_str.gsub(' ', ' ')
...