1 like 0 dislike
34 views
in Vaadin by
Vaadin running on tomcat. But if vlan ip access to application, tomcat unexpected shutdown service. Why ?

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Vaadin versiyonunu downgrade  yapmanız gerekiyor. 7.7.3'te bu sorunu yaşadım ve tekrar 7.6.0'a geri döndüm.

(Downgrade your vaadin version)
En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...