2 like 0 dislike
67 views
in Bilgi Teknolojileri by
Postfix logunda

postfix/smtpd[8315]: warning: Illegal address syntax from ... in RCPT command: ...

şeklinde uyarı geçmekte

3 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Bu uyarı ASCII karakterlerle ilgili, gönderici mailinde tek tırnak ya da çift tırnak işaretlerine dikkat ediniz. Özellikle outlook kullanıcılarında bu önem kazanıyor.

main.cf dosyasında şu ayarıda kontrol edebilirsiniz. Eğer yoksa ve eklediyseniz postfix'i restart ediniz.

resolve_numeric_domain = yes

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Sunucu tarafında bu log varsa,

main.cf dosyasında aşağıdaki satırı kontrol edin, yes olmalı.

strict_rfc821_envelopes = yes

"Kutlu Bilgi <kb@..>"  şeklinde windows outlook adresi gönderiliyor olabilir. <> işaretleri bu soruna sebep oluyor.

0 like 0 dislike
by

Postfix 2.7 sürümleri sonrası için şu  şekilde çözebilirsiniz.

1- Önce command_filter adında bir dosya oluşturup için aşağıdaki satırları ekliyoruz.

# nano /etc/postfix/command_filter

# Fix malformed emails that are surrounded in single quotes.
/^RCPT\s+TO:\s*<'([^[:space:]]+)'>(.*)/     RCPT TO:<$1>$2

2- Daha sonra main.cf dosyasının en sonuna aşağıdaki satırı ekliyoruz.

# nano /etc/postfix/main.cf

smtpd_command_filter = pcre:/etc/postfix/command_filter

Not: Postfix yolunuz değişebilir, sisteminize uygun yolu vermeyi unutmayınız. (/etc/postfix)

...