1 like 0 dislike
39 views
in Vaadin by
Vaadin label için css yazıyorum, label texti sağ tarafa yerleşmiyor

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Label texti sağ tarafa yerleşmiyorsa muhtemelen label yerleştirdiğiniz componentin boyutları bunun için uygun değildir. Örneğin label bir horizontallayout içindeyse, setSizeFull();  metodu çağrılmış olmalıdır.

horizontalLayout.setSizeFull();

lright.addStyleName("text-right-aligned-label");

.text-right-aligned-label {
        text-align: right;
    }
...