1 like 0 dislike
47 views
in Java by
Java int ve string tipinde enum tanımlama

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
int tipinde bir enum tanımlaması şu şekildedir;

package common.utils;

public enum MyClass {
    AKTIF(1), PASIF(0);

    public final int state;

    private MyClass(int state) {
        this.state = state;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return String.valueOf(state);
    }
}

String tipine örnek verirsek;

package helper;

public enum ApproveState {

    ONAY("ONAY"), RED("RED"), BEKLEMEDE("BEKLEMEDE"), BILINMIYOR("BİLİNMİYOR");

    private final String name;

    private ApproveState(String name) {
        this.name = name;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return name;
    }
}
En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...