1 like 0 dislike
19 views
in Vaadin by
Vaadin 8 ile beraberinde ne gibi yenilikler

2 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Combobox kullanıyorsanız yenisini şöyle oluşturmalısınız.

ComboBox<MyModel> comboBoxMyModel=new Combobox("Liste");
List<MyModel> mymodels = GlobalService.get().getListMyModels();
comboBoxMyModel.setItems(mymodels);
comboBoxMyModel.setItemCaptionGenerator(MyModel::getName);
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Converter kullanımı şu şekildedir,

new Binder<Person>().forField(textField)
    .withConverter(
      textToInteger -> Integer.parseInt(textToInteger),
      integerToText -> integerToText.toString()
    )
    // or with method references:
    // withConverter(Integer::parseInt, Object::toString)
    .bind("age");
En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...