2 like 0 dislike
10 views
in Bilgi Teknolojileri by
reshown by anonymous
Postfix loglarının analizi ve raporlanması için komut satırı tool var mı ?

2 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Postfix komut satırı analizi için pflogsumm kullanabilirsiniz.

Örnek komutlar;

# pflogsumm -d today /var/log/maillog

# pflogsumm -d yesterday /var/log/maillog

# pflogsumm --problems-first /var/log/maillog

Cronjob listesine eklemeniz mümkün. Aşağıdaki örnekte gece yarısını 10 dakika geçe, rapor alınıyor.

10 0 * * * /usr/local/sbin/pflogsumm -d yesterday /var/log/maillog
    2>&1 │/usr/bin/mailx -s "'uname -n' daily mail stats" postmaster

Aşağıdaki örnekte pazar günleri 4:10'da haftalık  rapor alınıyor.

10 4 * * 0   /usr/local/sbin/pflogsumm /var/log/maillog.0
    2>&1 │/usr/bin/mailx -s "'uname -n' weekly mail stats" postmaster

Diğer parametreler;

usage: pflogsumm -[eq] [-d <today|yesterday>] [--detail <cnt>]
    [--bounce-detail <cnt>] [--deferral-detail <cnt>]
    [-h <cnt>] [-i|--ignore-case] [--iso-date-time] [--mailq]
    [-m|--uucp-mung] [--no-no-msg-size] [--problems-first]
    [--rej-add-from] [--reject-detail <cnt>] [--smtp-detail <cnt>]
    [--smtpd-stats] [--smtpd-warning-detail <cnt>]
    [--syslog-name=string] [-u <cnt>] [--verbose-msg-detail]
    [--verp-mung[=<n>]] [--zero-fill] [file1 [filen]]

0 like 0 dislike
by
İki crontab örneği;

1- cat /var/log/maillog | /usr/sbin/pflogsumm | mail -s "Postfix Raporu"  postan@vedomainin.com
2- pflogsumm -d today /var/log/maillog | mail -s "Postfix Raporu" postan@vedomanin.com

Biri  today diğeri ise dosyanın tümü için özet çıkarıyor.
En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...