1 like 0 dislike
2 views
in Bilgi Teknolojileri by anonymous Bilge (165k points)
windows power shell script yazımı ve temel özellikler

3 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
selected by anonymous
 
Best answer
2008 için hata alırsanız;

> Get-ExecutionPolicy -List  // Policy listesini kontrol edin.

> Set-ExecutionPolicy -Scope LocalMachine Unrestricted
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Notepad ++ ile daha rahat kullanabilirsiniz. Dosyayı ps1 uzantısı ile kaydetmelisiniz. Save as dediğinizde açılan dosya tipini Power Shell olarak seçmeniz yeterlidir. Shell ekranında "Get-Execution"  komutu çıktısı "Restricted"  ise  scriptinizin başına  "Set-ExecutionPolicy RemoteSigned"   ifadesini ekleyiniz.

Çalıştırmak için;
1- Aynı klasörde komut verecekseniz başına nokta (.) koymalısınız.
>.myscript.ps1
2- Farklı klasörde iseniz tam yolu yazmalısınız.
>C:myscript.ps1
3- Path boşluk karakteri içeriyorsa aşağıdaki gibi yazınız.
>&”C:my scriptsmyscript.ps1

// Script içinde current directory ayarını yapmış olursunuz.
Set-Location C:\abc\xyz
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Belirli bir ou içindeki user listesi

Get-ADUser -Filter * -SearchBase “OU=muhasebe,DC=kb,DC=local” -Properties DisplayName, EmailAddress, Title | select DisplayName, EmailAddress, Title | Export-CSV C:\userlist.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8
En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...