1 beğenilme 0 beğenilmeme
1 görüntülenme
Matlab kategorisinde Bilge (124k puan) tarafından
tarafından yeniden gösterildi
Matlab ses sinyallerinin korelasyon katsayıları yöntemi ile karşılaştırılması
    

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
Bilge (124k puan) tarafından
Filtreden geçen ses dosyaları kütüphanenizde olmalıdır.

clc;
clear all;
filename1a='harf1a.wav';
filename2a='harf2a.wav';
filename3a='harf3a.wav';
filename1e='harf1e.wav';
filename2e='harf2e.wav';
filename3e='harf3e.wav';
%filename3o='harf3o.wav';
filenametest='harftestqe.wav';
[y1a,fs]=audioread(filename1a);
[y2a,fs]=audioread(filename2a);
[y3a,fs]=audioread(filename3a);
[y1e,fs]=audioread(filename1e);
[y2e,fs]=audioread(filename2e);
[y3e,fs]=audioread(filename3e);
%[y3,fs]=audioread(filename3o);
[yt,fs]=audioread(filenametest);
ya1=y1a(1:12000,:);
ya2=y2a(1:12000,:);
ya3=y3a(1:12000,:);
ye1=y1e(1:12000,:);
ye2=y2e(1:12000,:);
ye3=y3e(1:12000,:);
ytest=yt(1:12000,:);
wa1=aryule(ya1,11);
wa1=wa1(:,2:11);
wa2=aryule(ya2,11);
wa2=wa2(:,2:11);
wa3=aryule(ya3,11);
wa3=wa3(:,2:11);
we1=aryule(ye1,11);
we1=we1(:,2:11);
we2=aryule(ye2,11);
we2=we2(:,2:11);
we3=aryule(ye3,11);
we3=we3(:,2:11);
waa=(wa1+wa2+wa3)*1/3
wee=(we1+we2+we3)*1/3
%wo=aryule(yo,11);
%wo=wo(:,2:11);
wtest=aryule(yt,11);
wtest=wtest(:,2:11);
a1=mean(wa1);
a2=mean(wa2);
a3=mean(wa3);
e1=mean(we1);
e2=mean(we2);
e3=mean(we3);
aa=mean(waa);
ee=mean(wee);
test=mean(wtest);
norma1=norm(test-a1);
norma2=norm(test-a2);
norma3=norm(test-a3);
norme1=norm(test-e1);
norme2=norm(test-e2);
norme3=norm(test-e3);
normaa=(test-aa)
normaa=abs(normaa)
normee=(test-ee)
normee=abs(normee)
v=[normaa normee]
m=min(v)
if m==normaa
    disp('A sesi ile benzerdir.')
elseif m==normee
    disp('E Sesi ile benzerdir.')
elseif m==normo
    disp('O sesi ile benzerdir.')
else
    disp('Benzer ses bulunamadı')
end

    
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
subplot(2,2,1)
plot(ya1)
title('A Sesi')

subplot(2,2,2)
plot(ye1)
title('E Sesi')

subplot(2,2,3)
plot(ye2)
title('E Sesi')

subplot(2,2,4)
plot(ytest)
title('Test Sesi'
...