0 like 0 dislike
1 view
in R & Studio by anonymous Bilge (165k points)
R Studio giriş ve temel komutlar

4 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

> CTRL+L                             // Consolu temizler
> help.start()                         // yardım sayfasını açar
> help(plot)                           // plot ile ilgili yardım sayfasını açar
>?plot                                   // plot ile ilgili yardım sayfasını açar
> help(package='splines')     // splines library için yardım sayfasını açar
>  help("packageEvent")       // package
> example(plot)                     // örnek grafikleri göstermek için menu açar
> plot(cars)                            // örnek çizimlerden cars isimli grafik görüntüsünü gösterir
> help.search('plot')               // yardım sayfalarında plot sözcüğünü arar
> library()                               // R kütüphanelerini gösterir
> history()                              // Komut geçmişini gösterir
> q(save='no')                       // oturumu sonlandırır

.
 

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

set working directory/current directory

>setwd("~/workspace_r")

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Image okuma;

library(magick)
img <- image_read("koridor.png")
print(img)
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Ortam
>getwd()  // get workspace directory
>setwd('/home/user/workspace') // set workspace directory
>setwd("~/workspace_r")
 

Değişkenler;
>ls()   // tüm değişkenleri listeler
>rm(x)   // x değişkenini ortamdan siler
>rm(list=ls()) // tüm değişkenleri siler
>a<-'elma' // a değişkenine "elma"   stringini depolar
...