0 like 0 dislike
1 view
in Yapay Zeka by anonymous Bilge (165k points)
reshown by anonymous

bias değeri ne işe yarar ?

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Bias;

Lineer bir doğru y=wx+b olarak ifade edilebilir. b değeri olmazsa tüm doğrular orjinden geçer. Fakat bu iyi bir sınıflandırma yapmamızı engeller. Bias değeri ile doğruyu bir miktar öteleyebiliriz. 

İkinci olarak bias değeri,  girdinin sıfır olduğu durumlarda w.x çarpımı sıfır olacağından tüm iterasyonlarda aynı değeri elde etmek gibi bir çözümsüzlüğü ortadan kaldırır. Yani modelin devam eden iterasyonlarda öğrenmeye devam etmesini sağlar.

...