0 like 0 dislike
1 view
in Bilgi Teknolojileri by anonymous Bilge (165k points)
ac üzerindeki computer bilgilerini almak

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
> Get-ADComputer -Filter * -Property * | Select-Object Name,OperatingSystem,ipv4Address,OperatingSystemServicePack,OperatingSystemVersion | Export-CSV C:\exports\computer-list.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8
En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...