0 like 0 dislike
1 view
in Bilgi Teknolojileri by anonymous Bilge (165k points)
cronjob için cron windows service kurulumu ?

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Kontrol için;

#  cygcheck.exe -c | grep cron

Kurulum için;

# cron-config
...