0 like 0 dislike
1 view
in Bilgi Teknolojileri by anonymous Bilge (165k points)
qnap port trunking seçenekleri nelerdir ?

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
QNAP Seçenekleri;

rr-Round-Robin -> Switch tarafı konfigure edilmeli. Switch tarafında static trunking enable olmalıdır.                  Yük dengelemesi için uygun bir seçenektir, load balancing ve fault teoleransı destekler.

Balance XOR -> Switch tarafı konfigure edilmeli. Switch tarafında static trunking enable olmalıdır. Load balancing ve fault tolerans desteği vardır. Giden paketleri bölerek trafiği dengeler.

Broadcast -> Switch tarafı konfigure edilmeli. Switch tarafında static trunking enable olmalıdır. Trafik her iki network üzerinden de gönderilir. Fault tolerance desteği vardır.

IEEE 802.3ad (Dynamic Link Aggregation) -> Switch tarafı konfigure edilmeli. Dynamic Link Aggregation özelliği aktif hale getirilmelidir.

Balance-tlb (Adaptive Transmit Load Balancing)-> Switch tarafında ayar gerektirmez.  Giden trafiği, her Ethernet arabirimindeki geçerli yüke göre (hıza göre hesaplanan) dağıtılır. Gelen trafik mevcut Ethernet arayüzü tarafından alınır. Alıcı Ethernet arabirimi başarısız olursa, diğer slave başarısız alıcının MAC adresini alır. Balance-tlb modu, yük dengeleme ve hata toleransı sağlar.

Balance-alb (Adaptif Yük Dengeleme) -> Genel anahtarlar Balance-alb dengesi-tlb'ye benzer, fakat IPV4 trafiği için gelen (yeniden yükleme dengeleme) girişleri de yeniden denemeye çalışır. Bu kurulum herhangi bir özel anahtar desteği veya yapılandırması gerektirmez. Alma yük dengelemesi, yerel sistem tarafından gönderilen ARP görüşmesi ile sağlanır. Bu mod yük dengeleme ve hata toleransı sağlar.
...