0 like 0 dislike
1 view
in Sanallaştırma by anonymous Bilge (165k points)
reshown by anonymous
proxmox iscsi ayarları ve multipathing

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

1- # apt-get install lsscsi  

2- # apt-get install multipath-tools

3- #reboot now

4- '/etc/iscsi/iscsid.conf' dosyasında aşağıdaki parametreleri bulun ve değerlerini aşağıdaki gibi değiştir

node.startup = automatic 
node.session.timeo.replacement_timeout = 15

Alıntı

...