0 like 0 dislike
1 view
in Sanallaştırma by anonymous Bilge (165k points)
proxmox vm silerken "vm is locked (500)" şeklinde hata alıyorum

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
# qm unlock 101   // 101 your vm id

Şimdi arayüzden silebilirsiniz.
...