0 like 0 dislike
1 view
in Sanallaştırma by anonymous Bilge (165k points)
proxmox install guest agent

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Proxmox web gui üzerinden sanal makinayı seçip Options kısmına gelin ve seçeneklerden Qemu Agent kısmını enable  yapın. Default olarak disable seçilidir.

Daha sonra sanal makina komut satırına giderek şu komutla kurunuz;

# sudo apt-get install qemu-guest -agent

Test için node tarafında " qm agent vmid ping"  komutunu kullanabilirsiniz.
...