0 like 0 dislike
1 view
in Bilgi Teknolojileri by anonymous Bilge (165k points)
netstat komutları

2 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
>netstat -an | find ":2999"

>netstat -a -n

>netstat -ano
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
>netstat -o 5 // 5 saniye aralıklarla TCP bağlantılarını gösterir.

>netstat -tlnp | grep :22 // port durumunu ve hangi servisin kullandığını verir.

>netstat -e -s  // istatistikleri gösterir.

>netstat -anob // detaylı çıktı verir.
...