0 like 0 dislike
1 view
in Network by anonymous Bilge (165k points)
dell switch os10ee vlt özellikleri ve yapılandırması

7 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
1- VLAN 4094 ve PortChannel 1000 VLT için yapılandırılmıştır, kullanılamaz.

2- 30 saniyede bir kontrol mesajı gönderilir ve diğer switchin durumu kontrol edilir.
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

License Kopyalama

license install {ftp: | http: | localfs: | scp: | sftp: | tftp: | usb:}filepath/filename

Kontrol;

OS10# show license status
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Update/Upgrade

onie-nos-install ftp://a.b.c.d/PKGS_OS10–Enterprise-x.x.xx.bin
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
reshown by anonymous

vlt yapılandırması için rstp enable olmalıdır. Bunun için her iki switchte de aşağıdaki komutu çalıştırınız.
1- RSTP
Configure RSTP;
OS10-SW1(config)# spanning-tree mode rstp
OS10-SW2(config)# spanning-tree mode rstp

2-Domain
Create VLT Domain;
OS10-SW1(config)# vlt-domain 1
OS10-SW2(config)# vlt-domain 1

3- Ports
Configure VLT ethernet;
İlgili ethernetleri switchport modundan çıkarıyoruz.; (Kullanacağınız port numaralarına göre komutu düzenleyin.)
Switch-1
OS10-SW1(config)# interface ethernet 1/1/25
           OS10-SW1(conf-if-eth1/1/25)# no switchport
           OS10-SW1(conf-if-eth1/1/25)# exit
           OS10-SW1(config)# interface ethernet 1/1/26
           OS10-SW1(conf-if-eth1/1/26)# no switchport
           OS10-SW1(conf-if-eth1/1/26)# exit
           OS10-SW1(config)# vlt-domain 1
           OS10-SW1(conf-vlt-1)# discovery-interface ethernet1/1/25
           OS10-SW1(conf-vlt-1)# discovery-interface ethernet1/1/26                           
Switch-2
OS10-SW2(config)# interface ethernet 1/1/25
           OS10-SW2(conf-if-eth1/1/25)# no switchport
           OS10-SW2(conf-if-eth1/1/25)# exit
           OS10-SW2(config)# interface ethernet 1/1/26
           OS10-SW2(conf-if-eth1/1/26)# no switchport
           OS10-SW2(conf-if-eth1/1/26)# exit
           OS10-SW2(config)# vlt-domain 1
           OS10-SW2(conf-vlt-1)# discovery-interface ethernet1/1/25
           OS10-SW2(conf-vlt-1)# discovery-interface ethernet1/1/26

4- Öncelik sıralaması
Switch 1-2 configuration
OS10-SW1(conf-vlt-1)# primary-priority 1
OS10-SW1(conf-vlt-1)#
OS10-SW2(conf-vlt-1)# primary-priority 65535
OS10-SW2(conf-vlt-1)#

5- Mac (İsteğe bağlı) Mac adresi verebilirsiniz. Bir vlt domaini için 1 adet mac olabilir. Her iki switchte aynı komut çalıştırılabilir.
OS10-SW1(config)# vlt-domain 1
OS10-SW1(conf-vlt-1)# vlt-mac 00:00:00:00:00:02
OS10-SW2(config)# vlt-domain 1
OS10-SW2(conf-vlt-1)# vlt-mac 00:00:00:00:00:02

6- Gecikme
OS10-SW1(config)# vlt-domain 1
OS10-SW1(conf-vlt-1)# delay-restore 100

7- Peer routing
Switch 1

OS10-SW1(conf-vlt-1)# peer-routing
OS10-SW1(conf-vlt-1)#
Switch 2
OS10-SW2(conf-vlt-1)# peer-routing
OS10-SW2(conf-vlt-1)#

8- Backup // management ip kullanmanız tavsiye edilir.
Ver1;
OS10-SW1(config)# vlt-domain 1
OS10-SW1(conf-vlt-1)# backup destination 10.1.1.1.1 vrf management interval 30
OS10-SW1(config)# vlt-domain 1
OS10-SW1(conf-vlt-1)# backup destination ipv6 1::1 vrf management interval 30
Ver2;
Her backup ip si diğer switchin management ip'si olabilir.
Switch-1
OS10SW1(conf-vlt-1)# backup destination 10.0.0.sw2
OS10SW1(conf-vlt-1)#
Switch-2
OS10SW2(conf-vlt-1)# backup destination 10.0.0.sw1
OS10SW2(conf-vlt-1)#

Test için;
Her iki peer (switch) üzerinde aşağıdaki komutları çalıştırabilirsiniz.

# show mac address-table

## show vlt id // id değeri olarak yukarıda 1 vermiştik.

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Best practices for VLT deployment
When deploying VLT, consider the following best practices:

 • Both VLT peers require the same OS10EE version within the production environment, however, a mismatch in version is acceptable during upgrade procedure
 • Backup destination, or heartbeat connectivity, is recommended through the management network
 • Enable spanning tree to avoid unintentional loops in the network
 • Configure identical vlt-mac on both VLT peers to avoid VLT port channel flap during failure scenarios such as VLTi flap and node reboot
 • Increase the delay restore timer in a scaled VLAN configuration
 • Always deploy more than one link for VLTi port channel
 • Implement dynamic LACP for VLT port channels
 • Implement VLT nodes as the root bridge and the backup root bridge
 • Use default active-active VRRP mode in VLT-VLANs
 • Configure symmetrical configurations on VLT port channels and VLT-VLANs on both VLT nodes
 • Identify and correct any mismatches reported by the show vlt mismatch command
 • For high-availability, connect VLT port channels to the access nodes. Orphan ports that are connected directly to servers or switches would fail if the connected node goes down
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Her iki peer'de de yapacağınız conf;

OS10(config)# interface port-channel 5 // 5 isteğe bağlı bir rakam.
OS10(conf-if-po-5)# vlt-port-channel 5  // portch ile aynı olmalı
OS10(conf-if-po-5)# exit
OS10(config)# interface ethernet 1/1/10 // ilgili interface
OS10(conf-if-eth1/1/10)# channel-group 5 mode active

Kontrol;
show vlt 1
show vlt 1 mismatch
show running-config vlt
show vlt 1 vlt-port-detail
 

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Kenar switchlerde power connect varsa;
channel-mode 20 mode active auto  // yapmanız gerekir.
channel-mode 20 mode active  // n serisi
...