0 like 0 dislike
1 view
in Python by anonymous Bilge (165k points)
Bir görseli okuduktan sonra RGB renklerinden birini nasıl seçebilirim ?

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Python ile image'ı 3 boyutlu bir matrise çevirip daha sonrada istediğiniz boyutu seçebilirsiniz.

image[:,:,0] ->1. band - R
image[:,:,1] ->2. band - G
image[:,:,2] ->3. band - B
...