0 like 0 dislike
1 view
in Robotik by anonymous Bilge (165k points)
rostopic publisher subscriber komutları ve kavramları

2 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Listeleyelim,
ay@ay:~/roboteam$ rostopic list
/counter
/rosout
/rosout_agg

Topic hakkında bilgi alalım;
ay@ay:~/roboteam$ rostopic info counter
Type: std_msgs/Int32
Publishers: 
 * /topic_publisher (http://ay:46355/)
Subscribers: 
 * /topic_subscriber (http://ay:33787/)
#
Topic adına mesaj yayınlayalım;
ay@ay:~/roboteam$ rostopic pub counter std_msgs/Int32 100000
publishing and latching message. Press ctrl-C to terminate

Belli bir mesajı yayınlayan topicleri listeleyelim;
ay@ay:~/$ rostopic  find std_msgs/Int32
/counter
ay@ay:~/$ 
Topic tarafından yayınlanan son 5 mesaja bakalım;
ay@ay:~/roboteam$ rostopic echo counter -n 2
data: 900
---
data: 901
--- 
#
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Topic;
pub = rospy.Publisher('map', nav_msgs/OccupancyGrid, latched=True)

latched tek bir sefer yayınlanan mesajların (harita gibi) yeni aboneler geldiğinde mesajı görmesi için bir anahtar kelimedir.

...