0 like 0 dislike
1 view
in Ruby by anonymous Bilge (165k points)
Ruby klasör işlemleri, oluşturma silme yeniden adlandırma listeleme

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
require 'fileutils'
filenames = Dir.entries(".") # mevcut klasör
puts Dir.pwd # mevcut path göster
filenames = Dir.entries(".") # mevcut
FileUtils.mkdir_p("/tmp/testing/a/b")# path üzerinde oluştur
FileUtils.mv("/tmp/a", "/tmp/b") # rename
## Dir.exists? ile klasör oluşturulmadan kontrol edilebilir.
Dir.chdir("/tmp") { Dir.entries(".") } # klasör değiştir
Dir.glob("*.rb") # tüm dosyaları listele
Dir.glob("**/*.rb") # klasör içindeki tüm dosyalar
## üstteki komut çıktısında full path olur,
# File.basename ile sadece dosya adı alınabilir.
...