0 like 0 dislike
1 view
in Linux by Bilge (164k points)
reshown by
docker mysql + phpmyadmin ikilisini ayağa kaldırmak start

2 Answers

0 like 0 dislike
by Bilge (164k points)

mysql için;
#docker pull mysql // latest default tagını ekler ve son versiyonu indirir. 
#docker run --name ah-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=mypass -d mysql:latest
#docker run --name ah-mysql -p3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=ccc -d mysql 

phpmyadmin;
#docker pull phpmyadmin/phpmyadmin:latest
#docker run --name ah-phpmyadmin -d --link ah-mysql:db -p 2020:80 phpmyadmin/phpmyadmin

upload limit ile;
#docker run --name ah-phpmyadmin -d --link ah-mysql:db -p 2020:80 -e UPLOAD_LIMIT=32M phpmyadmin/phpmyadmin

tarayıcıda phpmyadmin'i açmak için;
http://localhost:2020/

0 like 0 dislike
by Bilge (164k points)
exit ile sonlandırılmış container'ın tekrar başlatılması için;

# docker start ah-mysql
# docker start ah-phpmyadmin
...