0 like 0 dislike
1 view
in Linux by anonymous Bilge (165k points)
docker en çok kullanılan temel komutlar

2 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
reshown by anonymous
docker rmi ubuntu (docker image sil) silmezse container var demektir önce onu silmek lazım

docker rm -f container_id  // işlem yapınca bir sürü id neden görünüyor. Çünkü image layerlar halinde her birini siliyor.

docker run --rm // conteynerdan çıkıncı otomatik siler, küçük testler için kullanılır.

Container:

docker container ls // Listele
docker container kill CONTAN // sonlandırır
docker container rm CONTAINER // containeri siler
docker inspect CONTAINER // conteyner hakkında geniş bilgi verir
service docker restart

Images:

docker image ls // listeler
docker images   // listeler
docker image rm IMAGE // image siler
docker image prune // container olmayan imagları siler
docker image prune -a // tüm imageları siler
docker image tag IMAGE IMAGE // imagin etiketini değiştirir
docker exec -i -t CONTAINER_ID komut // Container'a içinde komut yürüttük

Parameters:

   -p   :port eşleme
   -e   :environment ortam değişkeni (mesela MYSQL_ROOT_PASSWORD=sir)
   -it   :interactive tty
--rm  : remove when finish
   -d  : konteyneri arka planda çalıştırır, belirtilmezse ön planda çalışır
--net : konteynerin ağ modunu değiştirir, host ya da bridge kullanılabilir (--net="host" gibi)
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
edited by anonymous

Aşağıdaki iki komut o an aktif olarak çalışmayan tüm container ve image ları siler.

Kullanılmayan container ve cachlerin temizliği
#docker system prune -a 

Kullanılmayan volume
#docker volume prune

docker ps // çalışan dockerları görebilirsiniz
docker stop containerId // verdiğiniz container id'li dockerı durdurur
docker exec -it dockeradı /bin/sh ile o dockerın içersine girebilirsiniz
 

...