0 like 0 dislike
2 views
in Linux by anonymous Bilge (165k points)
Hata

Job for network.service failed. See 'systemctl status network.service' and 'journ alctl -xn' for details.

RTNETLINK answers: File exists” when running ifup

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
İkinci ethernetinize metric değeri ekleyiniz. Değişkliklerden sonra aşağıdaki komutu kullanınız

# ip addr flush dev ens192
# systemctl restart networking.service

Test için;
sudo ifdown ens192 && sudo ifup ens192
sudo ifup -n ens192

Örnek interface dosyası

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens100
iface ens100 inet static
        address 11.0.0.55
        netmask 255.255.255.0
        broadcast 11.0.0.255
        gateway 11.0.0.1
        dns-nameservers 11.0.0.2 10.0.0.3 8.8.8.8

auto ens101
iface ens101 inet static
        metric 100
        address 192.168.1.151
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.1.0
        broadcast 192.168.1.255
        dns-nameservers 8.8.8.8
En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...