0 like 0 dislike
1 view
in Linux by anonymous Bilge (165k points)
linux ssh rsync scp dosya transferi

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Yöntemler;
scp: Legacy command which is being deprecated
rsync: Popular command for file synchronization
sshfs: Mounting remote directory over SSH

Bilmeniz gerekenler;

iki makine arasında SSH erişimine sahip olmak
uzak makinedeki kullanıcı adını ve şifreyi bilmek
Uzak makinenin IP adresi veya ana bilgisayar adı (aynı alt ağda)

SCP (Over ssh)
1- Uzak makinadan yerel makinaya 
scp username@ip_address:/home/username/filename .
2- Yerel makinadan uzak makinaya

scp filename username@ip_address:/home/username 3- Yerelden uzağa scp -r source_dir username@ip_address:/home/username/target_dir

RSNYC
1-  Uzaktan yerele
rsync username@ip_address:/home/username/filename .
2- Yerelden uzağa

rsync filename username@ip_address:/home/username 3- Klasör rsync -r source_dir username@ip_address:/home/username/target_dir

SSHFS # sudo apt install sshfs # mkdir mount_dir

# sshfs username@IP_address:path_to_dir mount_dir

1- Yerelden uzağa

# cp local_file mount_dir
# umount mount_dir

...