2 like 0 dislike
172 views
in Bilgi Teknolojileri by
Php'de  nesne nasıl oluşturulur, sınıf ve  nesne arasındaki ilişki nedir ? Örnekle açıklar mısınız ?

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Php'de de diğer dillerdekine benzer bir şekilde nesne oluşturulur. Aşağıda önce bir sınıf tanımlanıyor daha sonra  bu sınıfıntan bir nesne (object) elde  ediliyor ve elde  edilen nesnenin bir metodu çağrılıyor.

<?php
class kutlubilgi        // kutlubilgi sınıfı tanımlanıyor
{
    function sloganiyaz
()        // sınıfın tek metodu olan sloganiyaz tanımlandı
    {
        echo 
"sor öğren paylaş";    // metot çalıştığında ekrana sloganı yazacak
    }
}


$kb = new kutlubilgi;        // kutlubilgi sınıfından bir nesne elde edildi.
$kb->sloganiyaz();           // elde edilen nesnenin slogani yaz isimli metodu cagrildi
?>
 
$kb bir nesnedir ve adını istediğiniz gibi verebilirsiniz. "new kutlubilgi"  dediğimizde kutlubilgi sınıfından bir nesne oluşturur ve bizim istediğimiz değişkene depolar. Burada değişkenimize  $kb demiştik. Kısaca  sınıf bir tanımdır, içerisinde hangi metotlar olacak, bu metotlar ne  gibi işlemler yapacak bütün bunların tanımlandığı bir yapıdır. Nesne ise  o sınıfın metotlarını ve  diğer  özelliklerini  kullanmamız için, hafızada o sınıfa ait bir  yer açılmasıdır. İşte o yerin bir adı vardır  ve bu adda nesnemizin adıdır. Nesneyi oluşturduktan sonra artık sınıfın metotlarını rahatlıkla kullanabiliriz. 
 
Bir  İsviçre çakısı düşünün. Bunun elimizde kullanma klavuzu var. Bu klavuz  ile hiçbirşey  yapamayız. Sadece  çakının hangi özellikleri olduğunu tanımlıyor ve enini boyunu, kaç parçadan oluştuğunu ve bunların ayrı ayrı resimlerini içeriyor. Bu katalog İsviçre  çakısını tam olarak tanımlıyor ama hiçbir özelliğini bize  kullandırmıyor. Şimdi bu katalogla mağazaya gittiğimizde, satış elemanı bize  tam olarak istediğimiz çakıyı veriyor ve  tüm özelliklerini  artık kullanabilir hale geliyoruz. İşte biz  programlama platformunda sınıf  tanımlarken,  katalogu  yazmıs olduk. Eğer kullanmak istiyorsak, bu katalogtakinden istememiz lazım. Bunu da  "new sinifadı"  parametresi ile bilgisayara  bildirmiş oluyoruz. Yani, ben şu sınıfı (katalogu)  kullanacağım, bunun için bana ne gerekiyorsa yap, kaynakları ve hafizayı buna göre  ayarla demiş oluyoruz. Kabaca durum bu . Umarım anlaşılır olmuştur.

 

...